23 DEC 2011

23-11-2011: GEA steunt OneforOne

In lijn met GEA's vernieuwde slogon "Engineering for a better world", heeft GEA Process Engineering Nederland onlangs OneforOne gesteund. OneforOne zorgt voor rechtstreekse ontwikkelingshulp. Koop je één van haar producten, dan help je ergens anders iemand aan eenzelfde soort product.

Engineering for a better world!
De GEA Group heeft onlangs haar slogan veranderd van "Bringing Engineering To Life" in "Engineering For A Better World". Dit is een ambitie die wij logischerwijs primair via onze core business naleven. Immers binnen de productieprocessen van onze klanten dragen onze technologische oplossingen bij aan de besparing van energie en water. Deze besparingen zijn zeer noodzakelijk aangezien de natuur en haar hulpbronnen door een alsmaar groeiende wereldbevolking steeds meer onder druk komen te staan en schaarser worden.

OneforOne eindejaarsgeschenken 

Naast onze core business proberen wij ook op andere wijzen een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo hebben wij dit jaar besloten de waterflessen van OneforOne als oudejaarsgeschenk te schenken aan onze relaties. OneforOne werkt volgens een "buy-one-give-one" principe, waardoor wij door de aankoop van één waterfles ervoor zorgen dat iemand in Afrika wordt voorzien van een leven-lang-schoon-drinkwater.

Water changes everything

Samen met Pump Aid bouwt OneforOne waterputten in Afrika, waardoor zij bijdragen aan de zelfredzaamheid van de bevolking. Schoon drinkwater is daarbij de eerste voorwaarde. Immers de enorme hoeveelheid tijd die men nu in Afrika besteedt aan het collecteren van (vaak vervuild) drinkwater kan nu worden besteed aan educatie, het gezin of aan het uitoefenen van een baan. Daarnaast zorgt vervuild drinkwater op dit moment voor meer dan 80% van alle ziektes wereldwijd en zorgt het tevens voor meer sterfgevallen dan de afgelopen oorlogen.

Kortom op deze wijze denken wij aan onze klant, het milieu en aan minderbedeelden.
  


Voor meer informatie neem contact met ons op of bezoek de website van OneforOne;

Contact
www.OneforOne.nl